Korstolene i Sæby kirke stammer fra middelalderens karmeliterkloster og har, ud over billedskærerarbejder med bibelske motiver, en lang række tegninger skåret af latinskoledisciplene. Foto: Privat
Livet her

Skibsgraffiti i Sæby Kirke

12. oktober 2021 kl. 16:30

Museumsinspektør og marinarkæolog Jens Thidemann holder foredrag på Sæby Museum om ”Skibene i Sæby Kirke”

Det sker onsdag 13. oktober kl. 19.

Her vil han dykke ned i historien bag de mange skibsbilleder, som for mange hundrede år siden blev ridset ind i munkenes korstole i Sæby Kirke.

I Sæby kirke findes en del inventar, der stammer helt tilbage til tiden før reformationen, hvor kirken ud over at være katolsk sognekirke også var klosterkirke.

Blandt dette inventar er munkenes korstole, hvor der findes smukke udskæringer med bibelske motiver, der tilskrives Ajstrup-mesteren, en billedskærer, der står bag flere senmiddelalderlige altertavler og kirkeinventar i Vendsyssel.

Men denne mester er ikke alene om at have dekoreret korstolene!

Ud over de oprindelige udskæringer findes en del andre gamle udskæringer, der, hvis de var blevet skåret i dag, ville være blevet betegnet som hærværk eller graffiti, men som nu efter flere hundrede år i stedet kan betegnes som betydelige kulturhistoriske vidnesbyrd.

Ud over navne, initialer og forskellige symboler, imponerer denne graffiti med 52 billeder af skibe, der er skåret ind i stolenes træværk, på sæder, bordplader og rygstykker.

Korstolene stammer fra middelalderens klosterkirke, hvor de var faste pladser for klostrets munke under de mange katolske messer, men det er næppe munkene, der har siddet under de lange messer, og skåret graffitibilleder ind i deres kirkes inventar.

Ud fra skibenes typer, kan tegningerne da også dateres til at stamme fra midten af 1500-tallet og frem til 1800-tallet, altså i tiden efter reformationen, hvor det har været elever fra latinskolen, der har haft plads i stolene.

Jens Thidemann vil fortælle om de mange spændene skibsbilleder og fortælle, hvordan denne graffiti kan relateres til Sæbys historie og være med til at fortælle noget om søfart og sejlads i Sæby gennem århundreder efter reformationen.

Billederne kan således ses som mere end bare drengestreger, men også som en kilde til Sæbys historie.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu