Thomas Reinholdt Rasmussen og Annette Brounbjerg Bennedsgaard er klar til anden valgrunde i kanopen om bispesædet i Aalborg Stift. Foto: Kim Dahl Hansen
Mennesker

En kandidat er siet fra: Hjørring-provst er med i afgørende runde i kampen om bispesædet

21. september 2021 kl. 13:42

- Jeg er en glad taber.

Det sagde sognepræst Hanne Dahl, da stemmerne var talt op efter første runde af bispevalget.

- De stemmeberettigede har talt - og sådan er demokratiets vilkår, siger hun.

Ingen af de tre kandidater til bispevalget fik det nødvendige absolutte flertal ved første valgrunde - og det betyder, at de godt 1700 stemmeberettigede og de nu to tilbageværende kandidater, Annette Brounbjerg Bennedsgaard og Thomas Reinholdt Rasmussen, skal ud i en ny runde, mens Hanne Dahl er ude af kampen.

Det tog et kvarter, efter at formanden for valgbestyrelsen, Anders B. Hummelmose, havde ringet med klokken og erklæret valghandlingen for afsluttet, til resultatet forelå.

Der var næsten dødt løb mellem de to kandidater, der fik flest stemmer. Annette Brounbjerg Bennedsgaard fik 39,2 procent af stemmerne, Thomas Reinholdt Rasmussen 38,1 procent, mens Hanne Dahl fik 22 procent. I alt kunne 1768 stemme - og stemmeprocenten sluttede på 87. Valget er sket elektronisk.

Nu skal de to kandidater med flest stemmer ud i en ny tre ugers valgrunde, der starter 6. oktober, inden stiftet endelig får sat navn på den nye biskop 27. oktober.

Hanne Dahl klapper af sine modstandere i valgkampen, efter at resultatet blev kendt. Hun er nu ude af kampen om bispesædet i Aalborg Stift. Foto: Kim Dahl Hansen

Hanne Dahl erklærer sig tilfreds med sin valgkamp og den opbakning, hun har mødt undervejs:

- Jeg har været tro mod mit udgangspunkt som den mest markant grundtvigianske kandidat, jeg har lagt vægt på kirkens rolle i landdistrikterne og talt imod sammenlægninger. Så jeg er tilfreds med valgkampens forløb, siger Hanne Dahl.

- Selvfølgelig ville jeg gerne have vundet - men nu skal jeg i gang med at folde det arbejde, der ligger bag min ph.d. om velfærdsstatens religiøse rødder ud.

Afhandlingen blev forsvaret ved Aalborg Universitets Institut for Politik og Samfund, som hun forvarede lige før sommerferien.

- Den skal nu bearbejdes til udgivelse, og det glæder jeg mig til at få tid til, siger Hanne Dahl.

Annette Brounbjerg Bennedsgaard er glad for, at hendes status som udefrakommende kandidat ikke blev afgørende i første valgrunde. Foto: Kim Dahl Hansen

Annette Brouenbjerg Bennedsgaard var også glad:

- Hvor er jeg glad. Jeg havde frygtet, at jeg ville blive valgt fra i første runde, fordi mange jo har fortalt, at folk ville have en fra stiftet. Det kunne jeg ikke leve op til. De færreste i stiftet har haft det samme kendskab til mig på forhånd, som de har til de to andre kandidater.

- Men fok har været optaget af sagen, og det er også, hvad jeg har fornemmet, når jeg har været rundt i stiftet, siger Annette Brouenbjerg Bennedsgaard.

For Thomas Reinholdt Rasmussen blev resultatet af første runde som ventet:

- Det er, hvad jeg havde regnet med, også at det ville blive tæt. Når der er tre kandidater i spil, er det meget svært for en kandidat at komme over de 50 procent, siger han.

Han er heller ikke overrasket over, at modkandidaten i næste valgrunde bliver Annette Brouenbjerg Bennedsgaard:

- Vi er de to kandidater, der efter min opfattelse er størst forskel på. Det betyder, at der bliver god plads til at diskutere sagen. Hvor kirken skal bevæge sig hen.

- Den store forskel er vores kirkeforståelse. Kirken skabes for mig af Guds ord. Der må ikke være en eksklusivitet omkring kirken.

Formanden for valgbestyrelsen, Anders B. Hummelmose, forkynder valgresultatet. Foto: Kim Dahl Hansen
De tre kandidater, som har kæmpet i første runde, er fra venstre Thomas Reinholdt Rasmussen, Hanne Dahl og Annette Brounbjerg Bennedsgaard. Nu skal Bennedsgaard og Rasmussen ud i en ny runde.

Bispevalget

Kirkeministeriet udskrev valget i april, efter at Henning Toft Bro havde meddelt, at han ønsker at stoppe som biskop i Aalborg Stift.

Opstillingsfristen var 21. juni. Kandidaterne skal have en teologisk kandidateksamen fra et dansk universitet, og man skal opfylde betingelserne for at være præst i folkekirken - men behøver ikke være det. Desuden skal de have mellem 75 og 150 stemmeberettigede stillere.

De tre kandidater er Annette Brounbjerg Bennedsgaard, 52, der er sognepræst ved Torsted og Østerhåb kirker og provst i Horsens Provsti, Hanne Dahl, 51, der er sognepræst ved Budolfi sogn og ph.d. i statskundskab ved Center for Komparative velfærdstudier på Aalborg Universitet, og Thomas Reinholdt Rasmussen, 49, der er sognepræst ved Sct. Catharinæ Kirke i Hjørring og provst i Hjørring Søndre Provsti.

Biskoppen vælges af medlemmer af stiftets menighedsråd og stiftets præster. Der er 1765 stemmeberettigede personer i Aalborg Stift, der siden 31. august har kunnet stemme elektronisk via deres E-boks. Stemmeprocenten landede på 87.

Klokken 11.59 tirsdag var sidste chance for at afgive sin stemme, og straks efter begyndte optællingen af stemmer, og et kvarter efter blev spændingen udløst.

Da ingen af kandidaterne opnåede mindst 50 procent af de afgivne stemmer, skal de to kandidater med flest stemmer ud i en ny runde på tre uger.

Den starter 6. oktober og varer til 27. oktober. Den nye biskop tiltræder under alle omstændigheder 1. december, og 12. december er der bispevielse i Aalborg Domkirke -Budolfi.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu